Studia w PWSTE w Jarosławiu

Poniższa oferta jest prezentowana zgodnie z podpisanym w dniu 4 kwietnia 2019 r. w obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego porozumieniem o wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Przewiduje ono w szczególności umożliwienie kandydatom na pierwszy rok studiów, którzy ze względu na wyczerpaną liczbę miejsc nie zostali przyjęci na Politechnikę Rzeszowską przystąpienie do rekrutacji na studia w PWSTE w Jarosławiu.

Pliki do pobrania: