logo
Logowanie
Pytania dotyczące zasad naboru: tel. (17) 865-13-04, (17) 743-23-34, e-mail: sjo@prz.edu.pl
Problemy techniczne: tel. (17) 743-21-78, e-mail: piotrb@prz.edu.pl