Rekrutacja 2023/2024

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia

Uchwała nr 49/2022 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2022 r. (401 kB, PDF)
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Informacje w przygotowaniu

Zasady przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich

Uchwała nr 55/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. (403 KB, PDF)
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkurów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w latach akademickich od 2020/2021 do 2023/2024

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się (Link zewnętrzny)