Kurs przygotowawczy

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Druk zgłoszenia - prosimy o wydruk dwustronny (orientacja pozioma, druk dwustronny względem krótkiego boku) tak aby klauzula informacyjna znajdowała się na odwrocie odciętego druku zgłoszenia.