logo

Login (Nr SIR)

Hasło / Password

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 09:06

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

1. Wysokość opłaty

 

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju studiów podyplomowych / kursu/szkolenia.

 

 

2. Termin wnoszenia opłat

 

Opłatę należy wnosić w terminie trwania internetowej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe / kurs/szkolenie.

 

 

3. Wnoszenie opłat

 

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

Numer konta bankowego jest indywidualny dla każdego kandydata i związany jest z jego numerem SIR. W związku z tym, prosimy o wpłacanie dokładnie na ten numer rachunku bankowego, który podany jest na koncie rekrutacyjnym, jest to warunek konieczny postępowania rekrutacyjnego.

 

Jeżeli opłata rekrutacyjna wpłynie na konto bankowe – na koncie rekrutacyjnym kandydata zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono.

 

Aktualizacja opłat dokonywana jest codziennie.

 

 

4. Zwrot opłaty

 

Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadkach:

  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe / kurs / szkolenie zgłoszonej przed terminem, określonym w pkt. 2;
  • unieważnienia rejestracji wskutek późnego wniesienia opłaty;
  • nieuruchomienia studiów podyplomowych / kursu / szkolenie z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

 

Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata, na wskazane przez niego konto.

 

 

Pliki do pobrania:

 

do góry

 

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2024