logo

Login (Nr SIR)

Hasło / Password

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 08:43

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana),
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy / inna instytucja).

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA KURSY / SZKOLENIA

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na kurs i podpisany przez kandydata),
  • zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów wyższych lub odpis dyplomu ukończenia studiów (absolwenci).

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2023