Strona główna

Logowanie nieaktywne

Ostatnia modyfikacja: 2022-06-10 09:34

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych
na rok akademicki 2022/2023

Etap Termin
1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły doktorskiej od 1 lipca 2022 r. do 2 września 2022 r.
do godz. 1500
2. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja od 29 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r.
do godz. 1500
3. Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych od 6 do 7 września 2022 r.
4. Ogłoszenie list osób przyjętych 9 września 2022 r.
5. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 12 września 2022 r.

 

 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów