Strona główna

STRONA GŁÓWNA

Szkoły doktorskie to instytucje powstałe w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Ich główne zadanie polega na kształceniu doktorantów rozumianym jako przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. Szkoły doktorskie zastępują dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).

 

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje się, aby tematyka, którą kandydat będzie zajmował się w Szkole Doktorskiej nie była podejmowana uprzednio przez niego na studiach doktoranckich, ani też w doktoracie realizowanym w trybie eksternistycznym.

 

Rejestracja
prz

Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska

im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Tel. +48 17 865 11 00

Fax. +48 17 854 12 60

www.prz.edu.pl

W dziale Rejestracja możesz założyć konto w systemie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz numer rekrutacyjny (login) i hasło, dzięki nim będziesz mógł zalogować się na utworzone konto. Na swoim koncie będziesz miał możliwość wybrania dyscypliny, uzupełnienia pozostałych danych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, wydrukowania podania czy dodania zdjęcia. Gdy masz problemy z rejestracją zajrzyj do działu Warunki przyjęć.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów