logo

Logowanie nieaktywne

Login (Nr SIR)

Hasło

sugestia
loading

Szkoły doktorskie to instytucje powstałe w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Ich główne zadanie polega na kształceniu doktorantów rozumianym jako przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. Szkoły doktorskie zastępują dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).

 

Informujemy, że zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje się, aby tematyka, którą kandydat będzie zajmował się w Szkole Doktorskiej nie była podejmowana uprzednio przez niego na studiach doktoranckich, ani też w doktoracie realizowanym w trybie eksternistycznym.

 

Rejestracja
prz

Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Politechnika Rzeszowska

im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Tel. +48 17 865 11 00

Fax. +48 17 854 12 60

www.prz.edu.pl

W dziale Rejestracja możesz założyć konto w systemie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz numer rekrutacyjny (login) i hasło, dzięki nim będziesz mógł zalogować się na utworzone konto. Na swoim koncie będziesz miał możliwość wybrania dyscypliny, uzupełnienia pozostałych danych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, wydrukowania podania czy dodania zdjęcia. Gdy masz problemy z rejestracją zajrzyj do działu Warunki przyjęć.

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2021