Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. W pogłębionym stopniu wykazuje się znajomością zasad mechaniki, projektuje maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent biegle i efektywnie dobiera odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonuje projekty, opracowuje technologię wytwarzania oraz nadzoruje eksploatację urządzeń. Dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie planowania i realizowania pracy zespołowej, efektywnie koordynuje prace zespołu i ocenia jego wyniki, posługuje się biegle technikami informatycznymi. Absolwent dysponuje dobrze ugruntowaną i pogłębioną wiedzą oraz umiejętnościami  w zakresie wybranej grupy przedmiotów obieralnych (specjalności).
 
Typowe miejsca/stanowiska pracy
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • jednostkach prowadzących działalność naukową.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i związanej z wybraną ścieżką tematyczną.
 
Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
W ramach kierunku mechanika i budowa maszyn przewidziane są poniższe ścieżki tematyczne (specjalności):
 • badania i rozwój w gospodarce,
 • komputerowo wspomagane wytwarzanie,
 • napędy mechaniczne,
 • pojazdy samochodowe – badania i eksploatacja pojazdów samochodowych,
 • pojazdy samochodowe – zaawansowane napędy pojazdów samochodowych,
 • programowanie i automatyzacja obróbki - systemy CAD/CAM w zastosowaniach,
 • programowanie i automatyzacja obróbki – zaawansowane programowanie obrabiarek CNC,
 • programowanie i automatyzacja obróbki – zaawansowane programowanie pomiarów współrzędnościowych.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie w tym do uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach i kursach podyplomowych lub w szkole doktorskiej.