Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej

1

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych

2

Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną

3

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

4

Przyjmowanie oraz weryfikacja przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych

5

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

6

Wysyłanie decyzji i zawiadomień

7

Możliwość składania odwołań

8

Rozpatrywanie odwołań

9

Studia II stopnia

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej

1

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów

2

Przyjmowanie dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną

3

Weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną a także ocena zgodności efektów kształcenia

4

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

5

Wysyłanie decyzji i zawiadomień

6

Możliwość składania odwołań

7

Rozpatrywanie odwołań

8

Powrót do góry