Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

1

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych.

2

Decyzja o wyborze jednego z zadeklarowanych kierunków (podstawowego lub równoległego).

3

Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

4

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych.

5

Przyjmowanie oraz weryfikacja przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

6

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych.

7

Wysyłanie decyzji i zawiadomień.

8

Możliwość składania odwołań.

9

Rozpatrywanie odwołań.

10

Studia II stopnia

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

1

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów.

2

Przyjmowanie dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

3

Weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną a także ocena zgodności efektów kształcenia.

4

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

5

Wysyłanie decyzji i zawiadomień.

6

Możliwość składania odwołań.

7

Rozpatrywanie odwołań.

8

Powrót do góry