Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz.

1

Uzupełnienie wymaganych danych (menu “Etap I”) na koncie kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
W pierwszym etapie rekrutacji nie składasz dokumentów.

2
3

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych.

4

Uzupełnienie wszystkich wymaganych danych na koncie kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
Decyzja o wyborze jednego z zadeklarowanych kierunków (podstawowego lub równoległego).

5

Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów, od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

6

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych.

7

Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów, od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

8

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

9

Wysyłanie decyzji i zawiadomień.

10

Studia II stopnia

Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz.

1

Uzupełnienie wszystkich wymaganych danych na koncie kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2

Egzamin wstępny, w przypadku kandydatów na kierunek architektura ocena PORTFOLIO.

3

Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe. Niezłożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

4

Weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

6

Wysyłanie decyzji i zawiadomień.

7