Kalkulator rekrutacyjny

Wyniki z egzaminu maturalnego
PrzedmiotPoziom podstawowyPoziom rozszerzony
Matematyka
Język obcy nowożytny
Fizyka i astronomia (lub Fizyka)
Informatyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia (lub Historia sztuki)
Wiedza o społeczeństwie
Wyniki z egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych
EgzaminOcena (zadanie 1)Ocena (zadanie 2)
Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych
dotyczy kandydatów na kierunek architektura
KierunekLiczba punktów