Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Siedziba MKR

Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej Politechniki Rzeszowskiej
ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O (Obiekt Stołówki Studenckiej) - Zobacz na mapie

Adres do korespondencji

Politechnika Rzeszowska
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Telefon (w okresie prowadzenia rekrutacji)

E-mail (w okresie prowadzenia rekrutacji)

rekrutacja@prz.edu.pl

Dyżury MKR

Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów od poniedziałku do piątku w następujących terminach:

  • od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w godz. od 900 do 1500
Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej
ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów
Zobacz na mapie