Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2021 r.
do 18 lutego 2022 r. do godz. 1500
1aSkładanie PORTFOLIO1) przez kandydatów na kierunek architekturado 11 lutego 2022 r. do godz. 1500
1bEgzamin kompetencyjny - na kierunkach wskazanych w Uchwale nr 27/2020 Senatu PRztermin ustalony przez Dziekana
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja 2)od 7 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. do godz. 1500
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej22 lutego 2022 r. godz. 900
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia22 lutego 2022 r. godz. 1300
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 23 lutego 2022 r.

1) Zgodnie z § 5 rozdziału 1 załącznika nr 4 do uchwały nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022.

2) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy kandydatów.