Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2018/2019

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2018 r.
do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2aEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury **)I termin 01.02.2019 r. (piątek), godz. 900, sala P-2, budynek P

II termin 08.02.2019 r. (piątek), godz. 900, sala P-10, budynek P
2bEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i LotnictwaI termin 11.01.2019 r. (piątek), sala V.1, budynek V

II termin 25.01.2019 r. (piątek), sala V.2, budynek V
2cEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny **)-
2dEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej-
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 1 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
4Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)18 lutego 2019 r. godz. 900
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia18 lutego 2019 r. godz. 1300
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 18 lutego 2019 r.
7Rozpatrywanie odwołań4 marca 2019 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

**) Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego jest nieobowiązkowe. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu kompetencyjnego otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0 co nie wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.
Kandydat będący absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej na danym kierunku studiów, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów i Wydziale, jest zwolniony z egzaminu kompetencyjnego, a uzyskany przez niego wynik z egzaminu dyplomowego przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNA DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO STUDIA DUALNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2018/2019

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2018 r.
do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500
2Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem partnera przemysłowegood 4 lutego 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
3Test kwalifikacyjny przygotowany przez partnera przemysłowego11 lutego 2019 r.
4Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 1 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
5Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)18 lutego 2019 r. godz. 900
6Ogłoszenie list osób przyjętych na studia18 lutego 2019 r. godz. 1300
7Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 18 lutego 2019 r.
8Rozpatrywanie odwołań4 marca 2019 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry