Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2018/2019

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2018 r.
do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2aEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury **)I termin 01.02.2019 r. (piątek), godz. 900, sala P-2, budynek P

II termin 08.02.2019 r. (piątek), godz. 900, sala P-10, budynek P
2bEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i LotnictwaI termin 11.01.2019 r. (piątek), sala V.1, budynek V

II termin 25.01.2019 r. (piątek), sala V.2, budynek V
2cEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny **)I termin 11.01.2019 r. (piątek), godz. 830

II termin 25.01.2019 r. (piątek), godz. 830

III termin 01.02.2019 r. (piątek), godz. 830
2dEgzamin sprawdzający dla kandydatów na dualne studia stacjonarne II stopnia na kierunek automatyka i robotyka07.02.2019 r. (czwartek), godz. 1000, sala A.112, budynek A
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 1 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
4Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)18 lutego 2019 r. godz. 900
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia18 lutego 2019 r. godz. 1300
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 18 lutego 2019 r.
7Rozpatrywanie odwołań4 marca 2019 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

**) Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego jest nieobowiązkowe. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu kompetencyjnego otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0 co nie wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.
Kandydat będący absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej na danym kierunku studiów, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów i Wydziale, jest zwolniony z egzaminu kompetencyjnego, a uzyskany przez niego wynik z egzaminu dyplomowego przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNA DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO STUDIA DUALNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2018/2019

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2018 r.
do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500
2Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem partnera przemysłowegood 4 lutego 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
2aRozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem partnera przemysłowego (dodatkowy termin) - dotyczy specjalności "silniki lotnicze"14 lutego 2019 r. godz. 8 - 11
3Test kwalifikacyjny przygotowany przez partnera przemysłowego11 lutego 2019 r.
3aTest kwalifikacyjny przygotowany przez partnera przemysłowego (dodatkowy termin) - dotyczy specjalności "silniki lotnicze"14 lutego 2019 r. godz. 1200
4Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 1 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
5Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)18 lutego 2019 r. godz. 900
6Ogłoszenie list osób przyjętych na studia18 lutego 2019 r. godz. 1300
7Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 18 lutego 2019 r.
8Rozpatrywanie odwołań4 marca 2019 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry