Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2020/2021

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2020 r.
do 19 lutego 2021 r. do godz. 1500
1a Składanie przez kandydatów na kierunek architektura PORTFOLIO1)do 12 lutego 2021 r. do godz. 1500
1bEgzamin kompetencyjny - na kierunkach wskazanych w Uchwale nr 53/2019 Senatu PRztermin ustalony przez Dziekana
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja 2)od 8 lutego 2021 r. do 19 lutego 2020 r. do godz. 1500
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej23 lutego 2021 r. godz. 900
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia23 lutego 2021 r. godz. 1300
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 lutego 2021 r.

1) Zgodnie z § 6 rozdziału 1 załącznika nr 4 do uchwały nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021.

2) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry