Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO w roku akademickim 2019/2020

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2019 r.
do 21 lutego 2020 r. do godz. 1500
1aSkładanie przez kandydatów na kierunek architektura PORTFOLIO1)Pok. P-122 (I piętro) w dniach:
10-11 lutego w godz. 1000-1200,
12-14 lutego w godz. 1000-1500
Odpowiedzialny: inż. Maciej Jakielaszek
1bEgzamin kompetencyjny - na kierunkach wskazanych w Uchwale nr 85/2018 Senatu PRztermin ustalony przez Dziekana
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)25 lutego 2020 r. godz. 900
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia25 lutego 2020 r. godz. 1300
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 25 lutego 2020 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

1) Zgodnie z 6 rozdziału 1 załącznika nr 4 do uchwały nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020.

Powrót do góry