Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO
w roku akademickim 2022/2023

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 grudnia 2022 r.
do 20 lutego 2023 r. do godz. 2400
2Egzamin kompetencyjny - na kierunkach wskazanych w Uchwale nr 51/2021 Senatu PRz (1.2 MB, PDF)

Egzamin kompetencyjny dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek:
termin ustalony przez Dziekana
3Składanie PORTFOLIO 1) przez kandydatów na kierunek architekturaosobiście w dniach 9 i 10 lutego 2023 r.
w godzinach od 1000 do 1300

budynek P, ul. Poznańska 2, pokój nr P-105

dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 1500 – decyduje data wpływu dokumentów do Komisji.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, pokój P105
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień
4Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja 2)od 6 do 17 lutego 2023 r. w godz. 900 - 1500
oraz
od 20 do 21 lutego 2023 r. w godz. 900 - 1800
5Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)22 lutego 2023 r. godz. 1300
6Ogłoszenie list osób przyjętych na studia22 lutego 2023 r. godz. 1600
7Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 23 lutego 2023 r.

1) Zgodnie z § 5 rozdziału 1 załącznika nr 4 do załącznika do uchwały nr 51/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

2) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.