Program Erasmus+

Erasmus+ to program edukacyjny przeznaczony dla krajów Unii Europejskiej. Dotyczy szkoleń i sportu. Jego działanie opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, dzięki którym zwiększyły się możliwości edukacji wielu młodych ludzi. Były to programy: „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus oraz programy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego z krajami wysoko uprzemysłowionymi.

Erasmus+ ma za zadanie umożliwić edukację poza granicami macierzystego kraju. Dzięki wyjazdowi studenci oraz doktoranci poznają inne kultury oraz pogłębiają umiejętności językowe.

Szczegółowe informacje: https://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/o-programie