Wybór rekrutacji

Rekrutacja na studia I i II stopnia

Recruitment for II degree studies – for foreign students wishing to study in English

MSc Courses in English

Recruitment for studies - for foreign students from the partner universities (Erasmus+ Programme)

Erasmus+ Programme

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające