Wybór rekrutacji

Rekrutacja na studia I i II stopnia - dla Polaków i cudzoziemców chcących odbywać studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Rekrutacja na studia I i II stopnia - dla cudzoziemców chcących odbywać studia w języku polskim z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich

Szczegółowe informacje

Recruitment for II degree studies – for foreign students wishing to study in English

MSc Courses in English

Recruitment for studies - for foreign students from the partner universities (Erasmus+ Programme)

Erasmus+ Programme

Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające