Komisje rekrutacyjne

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia
  • dr Jolanta Stec-Rusiecka - przewodniczący
  • dr inż. Bogdan Papciak - sekretarz

  członkowie Komisji:

  • dr inż. Krzysztof Nowak
  • dr inż. Paweł Wojewoda
  • dr inż. Krzysztof Mleczko
  • dr inż. Stefan Stagraczyński
  • dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz
  • mgr Małgorzata Wojciechowska
 2. studia stacjonarne pierwszego stopnia - rekrutacja uzupełniająca, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
  • dr Mirosław Liana - przewodniczący
  • dr inż. Krzysztof Mleczko - sekretarz

  członkowie Komisji:

  • mgr inż. Mateusz Szarata
  • dr inż. Dawid Wydrzyński
  • dr inż. Magdalena Zaręba
  • mgr Natalia Bednarz
  • dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz
  • mgr Małgorzata Wojciechowska

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz - przewodniczący
 • dr inż. Jan Rodziński - sekretarz

członkowie Komisji:

 • dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek

Powrót do góry