Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Siedziba MKR

Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, bud. V - Zobacz na mapie

Adres do korespondencji

Politechnika Rzeszowska
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

E-mail

rekrutacja@prz.edu.pl

Dyżury telefoniczne MKR

Telefon Termin
Udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300
Udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300
(pomoc dla cudzoziemców)