Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Siedziba MKR

Centrum Studenckie Politechniki Rzeszowskiej
ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O (Obiekt Stołówki Studenckiej) - Zobacz na mapie

Adres do korespondencji

Politechnika Rzeszowska
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Telefon (w okresie prowadzenia rekrutacji)

E-mail (w okresie prowadzenia rekrutacji)

rekrutacja@prz.edu.pl

Dyżury MKR

Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 w następujących terminach:

luty 2019 r.Centrum Studenckie, ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów - Zobacz na mapie