Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Siedziba MKR

Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, bud. V - Zobacz na mapie

Adres do korespondencji

Politechnika Rzeszowska
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Przyjmowanie dokumentów

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji (tylko w dni robocze) w godz. od 9 do 15 w budynku "V" al. Powstańców Warszawy 12 (Zobacz na mapie)

Udzielanie informacji oraz przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów odbywa się w godz. od 900 do 1330 w bud. V pok. 214.

Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"), dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego odbywa się w godz. od 900 do 1330 w bud. V pok. 307.

E-mail

rekrutacja@prz.edu.pl

Dyżury telefoniczne MKR

TelefonTermin
Udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300
Udzielanie informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300
(dla kandydatów posiadających świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą)