Dyżury Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Siedziba MKR

Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej Politechniki Rzeszowskiej
ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O (Obiekt Stołówki Studenckiej) - Zobacz na mapie

Adres do korespondencji

Politechnika Rzeszowska
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Telefon (w okresie prowadzenia rekrutacji)

E-mail (w okresie prowadzenia rekrutacji)

rekrutacja@prz.edu.pl

Dyżury MKR

Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów od poniedziałku do piątku w następujących terminach:

  • od 17 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w godz. od 800 do 1500
  • od 5 do 18 sierpnia 2019 r. - przerwa w dyżurach MKR
  • od 19 sierpnia 2019 r. w godz. od 900 do 1300
Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej
ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów
Zobacz na mapie

Do Punktu Rekrutacyjnego Politechniki Rzeszowskiej zapraszamy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy:

  • chcą zapoznać się z zasadami kwalifikacji,
  • potrzebują pomocy przy rejestracji na studia,
  • mają problem z Systemem Internetowej Rekrutacji (SIR),
  • chcą złożyć dokumenty na studia.

Ponadto pracownicy:

  • doradzają kandydatom w wyborze odpowiedniego programu studiów,
  • udzielają odpowiedzi na pytania mailowe.

Powrót do góry