Dlaczego warto studiować na PRz?

Politechnika Rzeszowska:

 • jest jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych,
 • to nowoczesny ośrodek naukowy ściśle powiązany z przemysłem,
 • posiada znakomitą i profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • ma bogatą ofertę dydaktyczną – 30 kierunków studiów na 7 wydziałach (w tym 7 w języku angielskim),
 • to najstarsza uczelnia w kraju, która kształci pilotów lotnictwa cywilnego,
 • umożliwia kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 • to uczelnia z niepowtarzalną atmosferą studiowania, zapewniająca bardzo dobre warunki do twórczego rozwoju wszelkich pasji i zainteresowań.

Politechnika Rzeszowska – najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce – jest ulokowana w sercu Podkarpacia – Rzeszowie, jednym z najlepiej i najszybciej rozwijających się miast w Polsce, atrakcyjnym dla biznesu i przemysłu, a przede wszystkim w miejscu zadbanym i przyjaznym, w którym – według opinii mieszkańców – żyje się dobrze.

Większość budynków dydaktycznych i administracyjnych, domy studenckie, zaplecze sportowe oraz biblioteka są zlokalizowane na terenie atrakcyjnie zagospodarowanego Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, co znacznie ułatwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi obiektami. Pozostałe – należące głównie do Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – mieszczą się w odległości jedynie 1-2 km od Miasteczka.

Studenci na tle budynku Rektoratu Politechniki Rzeszowskiej

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Administracyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Na Uczelni mieści się dobrze zaopatrzona biblioteka, oferująca publikacje, które są nieocenioną pomocą podczas studiów na wszystkich kierunkach na Politechnice. Na jej terenie można korzystać ze stanowisk komputerowych, boksów do indywidualnej nauki oraz sal przeznaczonych do nauki w większej grupie osób. Przyjazne i nowoczesne wnętrze biblioteki jest idealnym miejscem do nauki szczególnie dla osób, które potrzebują cichego i spokojnego miejsca do pracy.

Studenci w Bibliotece Politechniki Rzeszowskiej

Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej

Uczelnia dba o wszechstronny rozwój studentów, umożliwiając i wspierając działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz promując aktywność organizacyjną, kulturalną, sportową i artystyczną. Na Politechnice Rzeszowskiej działa wiele różnych organizacji. Zapewnia to bogatą ofertę kształcenia dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i nabywaniem praktycznego doświadczenia już w trakcie studiów. Politechnika Rzeszowska jest aktywnym podmiotem programu Erasmus+, daje swoim studentom niepowtarzalną szansę studiowania oraz odbycia praktyk za granicą.

Członkowie SZPiT Połoniny

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej "POŁONINY", fot. M. Zych

Reprezentację ogółu studentów Uczelni stanowi prężnie działający Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej (SSPRz). Jest to organizacja odpowiedzialna za reprezentowanie interesów studentów przed Władzami Uczelni oraz za zapewnienie przestrzegania praw studenckich. SSPRz organizuje ponadto szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, dbając o urozmaicenie życia studentów PRz.

Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej w porozumieniu z innymi rzeszowskimi uczelniami, organizuje jeden z najlepszych festiwali kultury studenckiej w Polsce – Rzeszowskie Juwenalia. Jest to kalejdoskop wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym, którego epicentrum jest trzydniowy finał koncertowy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Rzeszowskie Juwenalia - widok z lotu ptaka

Rzeszowskie Juwenalia, fot. Robert Lasek Fotografia

Optymalny rozwój sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych każdego studenta zapewnia Centrum Sportu Akademickiego. Jednym z głównych zadań CSA PRz jest organizacja i realizacja obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego dla studentów wszystkich prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską kierunków studiów. Oferta proponowanych zajęć pozwala studentom na dokonanie wyboru spośród następujących form:

 • zajęć ogólnorozwojowych;
 • zajęć fitness;
 • zajęć pływania (w grupach o różnym poziomie umiejętności);
 • sekcji sportowych CSA oraz KU AZS;
 • zajęć w gabinecie usprawniania ruchowego dla osób z długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uzupełnieniem oferty zajęć realizowanych przez CSA PRz są sportowe zajęcia fakultatywne dostępne dla studentów wszystkich lat i kierunków.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej