Wymagania dotyczące zdjęć do Legitymacji Studenckiej

Zdjęcie do Legitymacji Studenckiej powinno spełniać następujące wymagania:

 1. Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu (en face) – prostopadle do osi aparatu usytuowanej na wysokości pomiędzy nosem a linią oczu (niedopuszczalna jest tzw. „ptasia” lub „żabia” perspektywa).
  • Należy zachować symetrię w pionie – głowa nie może być przekrzywiona.
  • Nieprawidłowe jest również zdjęcie wykonane w półprofilu.
  • Fotografia powinna przedstawiać widoczny owal twarzy.
  • Osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z zamkniętymi ustami.
  • Brwi muszą być całkowicie widoczne, nie jest natomiast konieczne odsłonięcie całego czoła.
  • Dopuszcza się, by część fryzury wystawała poza obrys zdjęcia.
  • Uszy nie muszą być widoczne.
  • Tło zdjęcia białe oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne).
 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

Twarz na zdjęciu powinna zajmować w pionie ok. 60-70% zdjęcia tj. na zdjęciu o wymiarze 3,5 x 4,5 cm sama twarz od czubka głowy do podbródka ma mieć ok. 3 cm.

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 250 x 350 pikseli.

Zalecane jest aby zdjęcie posiadało wymiary 3,5 x 4,5 cm (typowe zdjęcie dowodowe) zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi.

Wymagany jest format jpg. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 KB.