logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 08:19

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji od 1 grudnia 2016 r. do:

- najpóźniej w przeddzień egzaminu (punkt 2) - dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu

- 10 lutego 2017 r. do godz. 15.00 (absolwenci PRz określonego kierunku studiów pierwszego stopnia, którzy w roku akademickim 2016/2017 przystąpili do egzaminu dyplomowego traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym oraz kandydaci, którzy złożyli egzamin sprawdzający na określony kierunek z wynikiem pozytywnym we wrześniu 2016 r.)
2. Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
- 2 lutego 2017 r. godz. 13.00 (I termin) Bud. P, ul. Poznańska 2
- 7 lutego 2017 r. godz. 13.00 (II termin) Bud. P, ul. Poznańska 2
- 13 stycznia 2017 r. (I termin egzaminu)
- 27 stycznia 2017 r. (II termin egzaminu)
- 14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 16.00 (I termin egzaminu)
- 11 stycznia 2017 r. (środa) godz. 16.00 (II termin egzaminu)
- 25 stycznia 2017 r. (środa) godz. 12.00 (III termin egzaminu)
- 8 lutego 2017 r. (środa) godz. 16.00 (IV termin egzaminu)
- 27 stycznia 2017 r. godz. 10, sala B305 (I termin egzaminu)
- 10 lutego 2017 r. godz. 10, sala B305 (II termin egzaminu)
3. Składanie wymaganych dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych od 1 lutego 2017 r.
do 10 lutego 2017 r. do godz. 1500
4. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych 14 lutego 2017 r. godz. 900
5. Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 14 lutego 2017 r. godz. 1500
6. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 14 lutego 2017 r.
7. Rozpatrywanie odwołań 1 marca 2017 r.

 

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl