logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 12:38

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (decyduje data zaksięgowania wpłaty) od 1 grudnia 2017 r. do:

- najpóźniej w przeddzień egzaminu (punkt 2) - dotyczy kandydatów spoza PRz przystępujących do egzaminu

- 9 lutego 2018 r. do godz. 15.00 - dotyczy pozostałych kandydatów
2. Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2a. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - 1 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 1000 (I termin)
sala P-5, bud. P, ul. Poznańska 2

- 6 lutego 2018 r. (wtorek) godz. 1000 (II termin)
sala P-5, bud. P, ul. Poznańska 2
2b. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - 12 stycznia 2018 r. (piątek) (I termin)

- 26 stycznia 2018 r. (piątek) (II termin)
2c. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny - 14 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 1600 (I termin)

- 11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1600 (II termin)

- 25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1600 (III termin)

- 8 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 1600 (IV termin)
2d. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki - 1 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 1000 (I termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2

- 6 lutego 2018 r. (wtorek) godz. 1000 (II termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2
3. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *) od 1 lutego 2018 r.
do 9 lutego 2018 r. do godz. 1500
4. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 13 lutego 2018 r. godz. 900
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 13 lutego 2018 r. godz. 1500
6. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 14 lutego 2018 r.
7. Rozpatrywanie odwołań 1 marca 2018 r.

 

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl