Energetyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • biurach projektowych,
  • przedsiębiorstwach budowlanych,
  • jednostkach administracji państwowej,
  • przedsiębiorstwach ciepłowniczych,
  • gazowniczych,
  • zakładach przemysłowych.
Absolwenci oceniają energochłonności systemów komunalnych, wykonują certyfikację energetyczną budynków, znają zagadnienia z energii jądrowej, koogerencji i systemów rozproszonych, budownictwa helienergetycznego, układów przekształcania energii, zarządzania i eksploatacji turbin wiatrowych i wodnych. Potrafią zaproponować systemy optymalizacji w energetyce.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności posługiwania się obcojęzycznym nazewnictwem technicznym. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w badania naukowe bezpośrednio związanych z szeroko pojętą energetyką. Program studiów daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta: energetyka w budownictwie, energetyka w inżynierii środowiska.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/energetyka