Elektromobilność studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kierunek elektromobilność to najmłodszy kierunek spośród kierunków oferowanych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Został wprowadzony w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z nowych tendencji w rozwoju systemów transportowych.  Spotkał się z bardzo wysokim zainteresowaniem firm z otoczenia gospodarczego. Wynika to stąd, że absolwenci kierunku elektromobilność uzyskują bardzo ważną obecnie wiedzę na temat zasady działania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych i przekształtników dla stacji ładowania. Potrafią dobierać i projektować napędy elektryczne. Potrafią badać i modelować spalinowo-elektryczne systemy napędowe, znają podbudowane teoretycznie zasady sterowania ruchem pojazdów, systemy Smart Grid, znają mechanikę ruchu pojazdów drogowych w tym także istotnie rozszerzającą możliwość przyszłego zatrudnienia mechanikę zderzeń pojazdów (firmy ubezpieczeniowe). Znają rodzaje i charakterystyki magazynów energii, w tym ich własności fizykochemiczne. Mają wiedzę na temat funkcjonowania pokładowych systemów elektronicznych, mikroprocesorowych układów sterowania. Posiadają podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające wykorzystywać narzędzia informatyczne w elektromobilności, język programowania Python, narzędzia CAD, znają problemy bezpieczeństwa w funkcjonowaniu systemów informatycznych. Mają umiejętności projektowania oświetlenia użytkowego w ruchu drogowym.

Absolwenci kierunku elektromobilność są przygotowani do uczestniczenia w ważnej obecnie gałęzi przemysłu związanego z produkcją pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Mogą odbywać praktyki, a następnie podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności, firmach testujących lub montujących baterie elektryczne (inżynierowie testów odpowiadający za testy końcowe baterii elektrycznych tj. modułów i ogniw akumulatora samochodu elektrycznego i audyty baterii), biurach konstrukcyjnych i projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego, przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za dystrybucję, handel sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej, firmach projektujących układy i systemy zasilania dla pojazdów elektrycznych, w instytucjach zajmujących się m. in. systemami do rozliczeń i sterowania usługami  transportowymi oraz jako specjaliści w firmach ubezpieczeniowych.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki planuje uruchomienie kierunku elektromobilność na studiach II stopnia, oferując absolwentom pierwszego stopnia tego kierunku kontynuację nauki. Wydział korzystając ze swoich kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji, na studiach II stopnia planuje w szczególności zagadnienia w zakresie inteligentnych systemów rozpoznawania i sterowania.