Automatyka i robotyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka przygotowują do rozwiązywania zawansowanych problemów badawczo–rozwojowych w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. W ramach specjalności przemysłowe systemy sterowania studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym. Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, inżynierii oprogramowania i produkcji, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, systemów wbudowanych i wieloagentowych,  technologii wytwarzania w systemach produkcyjnych, wyzwań technologicznych i etycznych Przemysłu 4.0, systemów informatyki przemysłowej, teorii sterowania czy inteligentnych systemów sterowania.

Absolwenci są przygotowani do pracy jako projektant, konstruktor, konsultant w dziedzinie systemów oraz urządzeń automatyki, pracownik działów automatyki i informatyki, specjalista do spraw wdrożeń i integracji systemów. Może być zatrudniony w firmach projektujących, produkujących i integrujących systemy i urządzenia automatyki, firmach handlowych, zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach gospodarki np. przemysł maszynowy, chemiczny, energetyki, automatyki inteligentnych budynków.