Elektrotechnika studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia dają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie elektrotechniki. Absolwent uzyskuje wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektrotechnice. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami badawczymi, właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych urządzeń lub systemów elektrycznych. Ma wiedzę na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze elektrotechniki, w badaniach zjawisk związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej. Absolwenci są przygotowani do wdrażania nowych technologii, projektowania innowacyjnych urządzeń elektrycznych. Dzięki tym umiejętnościom znajdują zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych. Studia drugiego stopnia przybliżają do kierowniczych stanowisk w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw.

Studenci drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika mogą realizować zajęcia w dostępnych do wyboru dwóch blokach tematycznych:

  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie energii elektrycznej