Informatyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia kierunku informatyka dają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki, wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w informatyce. Dają umiejętność stosowania metod inżynierii systemów informatycznych oraz projektowania złożonych, rozproszonych systemów komputerowych, a także umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Studia pozwalają uczestniczyć w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze informatyki. Absolwenci uzyskują szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące administracji sieciowych systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych, inżynierii systemów złożonych, cyberbezpieczeństwa, rozwiązań chmurowych, projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, metod inteligencji obliczeniowej, frameworków w aplikacjach webowych, uczenia maszynowego, systemów big data oraz nowoczesnego przetwarzania strumieniowego.

Absolwenci są przygotowani do wdrażania nowych technologii, projektowania systemów komputerowych. Dzięki tym umiejętnościom znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych, działach informatyki przedsiębiorstw produkcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń, szpitalach i centrach administracyjnych.

Studenci drugiego stopnia kierunku Informatyka mogą realizować zajęcia w dostępnych do wyboru trzech blokach tematycznych:

  • Inżynieria inteligentnych systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Cyberbezpieczeństwo i technologie chmurowe