Elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia II stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja dają poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Pozwalają na uzyskanie wiedzy o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektronice i telekomunikacji (w tym nanotechnologii). Absolwenci potrafią umiejętnie dobrać i wykorzystać nowoczesne środowiska programistyczne oraz metody badawcze do projektowania zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwiają projektowanie, oprogramowanie i rozwój zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Uzyskują zaawansowaną wiedzę dotyczącą cyfrowego przetwarzania sygnałów, programowalnych układów cyfrowych, techniki radiowej identyfikacji obiektów. Program studiów pozwala na szeroki wybór treści kształcenia od zagadnień związanych z projektowaniem współczesnych obwodów drukowanych, przez zagadnienia związane z akustyką środowiska, nanoelektroniką, programowaniem współczesnych przyrządów pomiarowych, zintegrowanymi systemami mikroprocesorowymi po diagnostykę sprzętu komputerowego.

Drugi stopień studiów umożliwia uczestniczenie w pracach badawczych i rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji, w badaniach zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, w badaniach układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, przetwarzaniem sygnałów. Absolwenci są przygotowani do wdrażania nowych technologii i projektowania innowacyjnych urządzeń oraz złożonych systemów. Dzięki tym umiejętnościom znajdują zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych wielu przedsiębiorstw.