Inżynieria i analiza danych studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych dostarczają poszerzonej wiedzy praktycznej w obszarze zaawanasowanych metod inżynierii i analizy danych, z naciskiem na aspekt praktyczny. Od strony teoretycznej wiedza opiera się na wiedzy płynącej z zaawansowanych metod matematyki wyższej oraz na wiedzy praktycznej związanej z automatyzacją realizacji procesów przetwarzania danych bazując na trendach rozwojowych i najistotniejszych, bieżących osiągnięciach w informatyce. Studia pozwalają nabyć umiejętność praktycznego stosowania zaawansowanych metod i technik analizy w różnych obszarach, m.in. Przemysł 4.0, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, cyberbezpieczeństwo, wspierając je metodami matematycznymi i algorytmami inżynierii systemów informatycznych.

Absolwenci kierunku studiów inżynieria i analiza danych mają pogłębioną wiedzę matematyczną, informatyczną i techniczną oraz umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Są przygotowani do wdrażania nowoczesnych, złożonych rozwiązań z zakresu inżynierii i analizy danych, projektowania narzędzi oraz architektur systemów przetwarzających duże zbiory danych, praktycznej realizacji projektów wymagających stosowania różnych metod analizy. Ponadto znają kanoniczne metody sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego służące do eksploracji danych (w tym dużych zbiorów danych). Potrafią opisywać, projektować i prezentować wyniki swoich obliczeń znając zaawansowane zagadnienia wizualizacji danych. Jednocześnie stosują zaawansowane metody matematyczne i tworzą narzędzia informatyczne, do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych, modelowania, rozwiązywania postawionych problemów, wnioskowania i wizualizacji wyników. Absolwenci charakteryzują się umiejętnościami dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej działając w sposób twórczy i przedsiębiorczy.

Są w pełni przygotowani do pracy analityka danych, świadomi zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, umiejący dokonać oceny szans i ryzyka podejmowanych działań oraz do badania trendów rynkowych w różnych sektorach gospodarki. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci kierunku inżynieria i analiza danych znajdują zatrudnienie w firmach ze wszystkich branż i dziedzin gospodarki, gdzie aspekt analizy danych jest jednym z kluczowych elementów sukcesu biznesowego oraz w instytucjach administracji publicznej, instytucjach finansowych i ośrodkach informatycznych wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT.