Zarządzanie i inżynieria produkcji - Rzeszów studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dysponują pogłębiona i zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami zarówno z zakresu produkcji, ekonomii, zarządzania, jak również i informatyki. Projektują i nadzorują systemy zarządzania, systemy produkcyjne, adaptują lub opracowują nowe technologie, wspierają informatycznie linie produkcyjne, a także zarządzają procesami produkcyjnymi. Wykorzystują zdobytą wiedzę, aby samodzielnie i efektywnie rozwiązywać problemy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w branży usługowej oraz wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne i organizacyjne odgrywają kluczową rolę. W sposób samodzielny planują i organizują pracę własną oraz w zespole, komunikują się efektywnie ze zróżnicowanym gronem odbiorców za pomocą specjalistycznej terminologii. Cechą szczególną kwalifikacji jest interdyscyplinarność, łącząca rozumienie procesów wytwórczych z ich zarządzaniem.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to pożądani na rynku pracy inżynierowie i jednocześnie menedżerowie. Są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją i produkcją maszyn,
 • dowolnych organizacjach posiadających sformalizowany system zarządzania,
 • jednostkach doradczych przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych przemysłu maszynowego,
 • stanowiskach menadżerskich w firmach produkcyjnych,
 • stanowiskach ds. zarządzania jakością,
 • stanowiskach ds. zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • stanowiskach ds. zarządzania personelem, inwestycjami, kosztami czy finansami.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
 • Analityka biznesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Ekologia produkcji,
 • Nowoczesne metody zarządzania produkcją,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, ewentualnie w szkole doktorskiej.