Logistyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku logistyka absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania oraz projektowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształci umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
 • nowoczesne systemy logistyczne
 • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
 • logistyczna obsługa klientów
 • optymalizacja poziomu zapasów
Zawody i instytucje, w których możesz pracować:
Absolwent kierunku logistyka jest poszukiwanym na rynku specjalistą, który łączy umiejętności inżynierskie z kompetencjami menedżerskimi.

Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
Ścieżki kształcenia na studiach II stopnia:
 • Zarządzanie transportem w logistyce
 • Logistyka dystrybucji i handlu
 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka lotnicza
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie:
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.