logo
sugestia
loading

Politechnika Rzeszowska ma wiele atutów. Według rankingu tygodnika "Newsweek" Politechnika Rzeszowska jest najlepszą uczelnią województwa podkarpackiego. Jest jedyną techniczną uczelnią w Polsce południowo-wschodniej. Renoma Uczelni znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia, która każdego roku na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Wykształcenie, które można zdobyć w Politechnice Rzeszowskiej, jest od lat bardzo cenione przez pracodawców zarówno w regionie, w kraju, jak i za granicą. Absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy, wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Znajdują zatrudnienie w najlepszych firmach i przedsiębiorstwach, ponieważ cieszą się bardzo dobrą opinią i wysokim uznaniem wśród pracodawców, nierzadko piastują kierownicze stanowiska w wielu renomowanych przedsiębiorstwach. Jest to praktyczny dowód wysokiej jakości kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej.

Kontakt

Pomoc merytoryczna:

(17) 743-25-40, (17) 743-25-41, (17) 743-25-42, (17) 743-25-43

- rekrutacja@prz.edu.pl

Pomoc techniczna:

- sir@prz.edu.pl (proszę podać login lub pesel)

W dziale Rejestracja możesz założyć konto w systemie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz numer rekrutacyjny (login) i hasło, dzięki nim będziesz mógł zalogować się na utworzone konto. Na swoim koncie będziesz miał możliwość wybrania kierunku, uzupełnienia pozostałych danych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, wydrukowania podania czy dodania zdjęcia. Tam sprawdzisz stan postępowania rekrutacyjnego. Gdy masz problemy z rejestracją zajrzyj do działu Dodatkowe informacje.

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl