Oferta dydaktyczna

Kandydatom na studia oferujemy:

  • 30 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia)
  • rekrutację on-line
  • kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki oraz chemii

Nasi studenci mają możliwość:

Mamy: