Energetyka studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • biurach projektowych,
  • przedsiębiorstwach budowlanych, -
  • jednostkach administracji państwowej, -
  • przedsiębiorstwach ciepłowniczych, -
  • gazowniczych,
  • zakładach przemysłowych.
Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami o charakterze interdyscyplinarnym obejmującymi zagadnienia z elektrotechniki i elektroenergetyki. Śledzi aktualne trendy w realizacji robót budowlanych z zakresu energetyki. Absolwent nawiązuje współpracę ze zróżnicowaną grupą specjalistów z branży energetycznej, posługując się w miarę potrzeb specjalistyczną terminologią. Efektywnie planuje i realizuje pracę własną i w zespole, przyjmując odpowiedzialność za powierzone zadania.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w realizację zajęć projektowych bezpośrednio związanych z wymaganiami rynku pracy. Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia należy uznać logiczny układ poszczególnych zajęć z 4 tygodniową praktyką na ostatnim semestrze.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/energetyka