Inżynieria środowiska studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może pracować na stanowisku:

 • asystent projektanta i projektant w biurze projektowym,
 • inżynier budowy lub kosztorysant w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • specjalista w jednostkach administracji państwowej,
 • specjalista i kierownik w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych,
 • specjalista i laborant w placówkach nadzoru i badań stanu środowiska,
 • laborant w laboratoriach badawczych,
 • specjalista gospodarki wod-kan
 • inspektor ochronny środowiska w zakładach przemysłowych.
Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą zagadnienia m.in. z :
 • budownictwa ogólnego,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • mechaniki gruntów i geotechniki,
 • geodezji,
 • hydrologii.
Absolwent projektuje na poziomie zaawansowanym:
 • instalacje wewnętrzne budynków (wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewania),
 • zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze.
 • systemy uzdatniania wody,
 • systemy oczyszczania ścieków,
 • systemy utylizacji odpadów,
 •  systemy ochrony powietrza i gleby.
Absolwent kieruje robotami budowlanymi z zakresu w/w instalacji. Absolwent tworzy i odczytuje rysunki techniczne. Współpracuje efektywnie z innymi osobami odpowiedzialnym za realizację inwestycji budowalnych. Komunikuje się skutecznie z szerokim gronem specjalistów za pomocą specjalistycznego słownictwa.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w realizację zajęć projektowych bezpośrednio związanych z wymaganiami rynku pracy. Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia należy uznać logiczny układ poszczególnych zajęć z 4 tygodniową praktyką budowlaną na ostatnim semestrze.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/inzynieria-srodowiska