Transport studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • w biurach projektowych,
  • w firmach wykonawczych,
  • w  jednostkach administracji drogowej,
  • w  jednostkach administracji kolejowej,
  • w laboratoriach badawczych.
Absolwent kierunku transport jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się transportem drogowym lub kolejowym. Transport jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu środków transportu drogowego i kolejowego, sterowania ruchem, planowania sieci transportowych, ochroną środowiska w transporcie, niezawodnością systemów transportowych oraz infrastruktury transportu: dróg szynowych lub samochodowych i obiektów inżynierskich.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w realizację zajęć projektowych bezpośrednio związanych  z wymogami rynku pracy. Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia należy uznać logiczny układ poszczególnych zajęć i przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w transporcie.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/transport