Inżynieria farmaceutyczna studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

To innowacyjne połączenie inżynierii, technologii chemicznej i farmacji, które zaowocuje obecnością na rynku pracy inżynierów chemików bardzo dobrze znających i rozumiejących specyfikę zarówno produkcji farmaceutycznej, jak również standardy produkcji obowiązujące wytwórców suplementów diety czy wyrobów weterynaryjnych.

Absolwent kierunku studiów inżynieria farmaceutyczna jest inżynierem przygotowanym do rozwiązywania problemów związanych z produkcją wyrobów farmaceutycznych oraz projektowaniem i eksploatacją urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych, w tym:

  1. posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych
    i technologicznych prowadzących do otrzymania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków;
  2. ma umiejętność integracji wiedzy z zakresu nauk biologicznych, inżynierii i technologii chemicznej, dzięki czemu będzie zdolny do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
  3. dysponuje wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w przemyśle farmaceutycznym, uregulowań prawnych dotyczących produktów farmaceutycznych, gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa pracy.

 Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych tj:

  1. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków;
  2. w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;
  3. u producentów i dystrybutorów produktów leczniczych weterynaryjnych;
  4. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, dystrybucją, prowadzeniem badań, marketingiem i promocją kosmetyków i produktów kosmetycznych;
  5. laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości produktów w tym produktów farmaceutycznych.