Automatyka i robotyka studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka przygotowują do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. Studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym. Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, wizji komputerowej, baz danych, sieci komunikacyjnych, systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych oraz metod wspomagania decyzji. Automatyka i Robotyka to kierunek ściśle powiązany z funkcjonowaniem nowoczesnych rozwiązań przemysłu 4.0. Daje wiedzę na temat na temat nowoczesnych, rozproszonych systemów sterowania, także opartych na idei IOT. Wydział w zakresie automatyki i robotyki dysponuje ogromnym doświadczeniem wynikającym ze współpracy z producentami sterowników i systemów sterowania (także zagranicą). Konstrukcja i oprogramowanie sterowników jest rzeszowską specjalnością wśród politechnik krajowych. Laboratoria są wyposażone w rozmaity sprzęt komputerowy, sterowniki i systemy sterowania czołowych producentów, roboty stacjonarne i mobilne, systemy wizyjne, komunikację bezprzewodową itd. Studenci nabywają umiejętność programowania aplikacji zarówno w uniwersalnych systemach operacyjnych, jak i w systemach czasu rzeczywistego. Poznają przemysłowe bazy danych, nowoczesne mikrokontrolery, systemy wbudowane, programowanie robotów przemysłowych. Potrafią projektować urządzenia mikroprocesorowe i rekonfigurowalne oraz stosować różnego typu sieci komputerowe z konwersją protokołów komunikacyjnych. Poznają także szybkie prototypowanie urządzeń mechatronicznych, zasady bezpieczeństwa systemów, uzyskują wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, eksploracji danych.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są zatrudniani w działach automatyki przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, energetyki, przemysłu chemicznego i in., w firmach specjalizujących się w programowaniu, uruchamianiu i serwisie sterowników, systemów sterowania, zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz systemów automatyki dla inteligentnych budynków. Mogą również pracować w działach informatyki zakładów zajmując się integracją i administracją sieci komputerowych różnego typu, projektowaniem aplikacji łączących sferę produkcji ze sferą zarządzania, a także w rozmaitych firmach, gdzie potrzebna jest wiedza łącząca sterowanie, technikę mikroprocesorową i informatykę.