Elektrotechnika studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej.

Absolwenci kierunku elektrotechnika, znajdują zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach z branży elektrotechnicznej, ale wszędzie tam gdzie funkcjonują mniej lub bardziej złożone procesy technologiczne. Absolwentów tego kierunku zatrudniają koncerny energetyczne, firmy związane z automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i informatyką przemysłową, przedsiębiorstwa elektroinstalacyjne, wykonawstwa sieci oraz firmy z dynamicznie rozwijającej się branży fotowoltaicznej. Ukończenie tego kierunku pozwala pracować w biurach projektowych i badawczych, projektować układy i urządzenia elektryczne, w tym energoelektroniczne.

Absolwent kierunku elektrotechnika może ubiegać się o uzyskanie wielu uprawnień zawodowych w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, uzyskiwać uprawnienia: budowlane, rzeczoznawcy budowlanego, specjalisty i weryfikatora SEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego, do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków, specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Studenci kierunku elektrotechnika mogą realizować zajęcia w dostępnych do wyboru trzech blokach tematycznych:

  • Napędy elektryczne w energetyce, motoryzacji i lotnictwie
  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej