Informatyka studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Absolwenci kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania i realizacji oraz weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Studenci kierunku informatyka mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, C#, Java, Python, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, aplikacji mobilnych, programowania urządzeń IOT, grafiki komputerowej i animacji,  interakcji człowiek-komputer, tworzenia baz danych oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych. Uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa. Znają technologie stosowne w systemach informatycznych przedsiębiorstw, w tym systemy ERP, rozproszone usługi sieciowe oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w systemach integracyjnych. Znają protokoły sieciowe nie tylko stosowane w typowych urządzeniach sieciowych, ale także stosowane w rozproszonych usługach sieciowych, także opartych na brokerach komunikatów lub zdarzeń.  Poznają problematykę inżynierii systemów, zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową, narzędzia zarządzania wersjami oprogramowania oraz problematykę wdrożeń także opartą na rozwiązaniach kontenerowych. Studenci poznają obowiązujące zasady prawne i etyczne.

Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji i zarządzania, w firmach komputerowych zajmujących się zarówno oprogramowaniem, projektowaniem, utrzymaniem i sprzętem, oraz rozwojem systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwach.

Studenci kierunku Informatyka mogą realizować zajęcia w dostępnych do wyboru trzech blokach tematycznych:

  •     Inżynieria systemów informatycznych
  •     Systemy i sieci komputerowe
  •     Informatyka w przedsiębiorstwie