Elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych.  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów Cax. Uzyskuje umiejętności projektowania urządzeń mikroprocesorowych, elektroakustycznych, energoelektronicznych i urządzeń telekomunikacyjnych w tym, zna sposoby projektowania systemów antenowych. Potrafi projektować urządzenia RFID. Zna współczesne metody produkcji układów scalonych, rozwiązania układowe i systemowe w przemysłowych urządzeniach elektronicznych oraz w urządzeniach informatycznych.

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja między innymi mogą znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, produkcji, eksploatacji i serwisie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, przewodowych i bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych, systemów pomiarowych i diagnostycznych, w laboratoriach kontroli jakości, przy nadzorze procesów technologicznych, w służbie zdrowia, w ochronie środowiska, w działach marketingu producentów i dystrybutorów aparatury elektronicznej oraz w średnim szkolnictwie zawodowym.

Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja mogą realizować zajęcia w dostępnych do wyboru trzech blokach tematycznych:

  • Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne
  • Telekomunikacja
  • Urządzenia elektroniczne