Matematyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Absolwent specjalności „zastosowania matematyki w ekonomii” będzie posiadał pogłębioną wiedzę z tych dyscyplin matematycznych, które związane są z zastosowaniami w ekonomii. W przygotowaniu matematycznym absolwenta tej specjalności położono nacisk na zapoznanie go z metodami i narzędziami mającymi bezpośredni związek z tymi dyscyplinami matematycznymi, które bazują na metodach matematycznych i odzwierciedlają ilościowy aspekt zjawisk ekonomicznych. Absolwent będzie posiadał dobrą znajomość teorii równań różniczkowych, algebry, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej, badań operacyjnych oraz metod stosowanych w teorii prawdopodobieństwa i w statystyce matematycznej. Będzie znał również szeroki wachlarz zastosowań matematyki, a przede wszystkim powinien zdobyć umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych przy pomocy narzędzi matematycznych.

Oprócz głębokiej znajomości podstawowych faktów wiążących ze sobą nauki matematyczne z ekonomią, absolwent specjalności „zastosowania matematyki w ekonomii” powinien posługiwać się biegle podstawowymi narzędziami informatycznymi, które uczynią go poważnym badaczem ilościowego charakteru zjawisk ekonomicznych.