Mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Wydział

Wydział Mechaniczno-Technologiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia II-go stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Stalowej Woli są studiami o kierunku praktycznym. Oznacza to duży większy nacisk na zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i projektowe niż w przypadku kierunków ogólnoakademickich.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby mogły na nim studiować zarówno osoby, które ukończyły studia inżynierskie na Mechanice i budowie maszyn,  jak i na Zarządzaniu i inżynierii produkcji.

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności. Jedna z nich koncentruje się na zagadnieniach związanych z automatyzacją i robotyzacją produkcji, a druga na wykorzystaniu technik komputerowych w projektowaniu i procesach produkcyjnych.

Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnym przemyśle. Studia dają solidną podstawę do zajmowania samodzielnych stanowisk specjalistycznych, jak również stanowisk kierowniczych.