Lotnictwo i kosmonautyka studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych, a także pilotażu. Wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu m.in. mechaniki, projektowania inżynierskiego, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, technologii wytwarzania oraz przedmiotów związanych z lotnictwem do rozwiazywania problemów inżynierskich. Posługują się metodami pozwalającymi na kreatywne identyfikowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynieryjnych związanych z branżą lotniczą. Absolwenci komunikują się efektywnie z użyciem specjalistycznej terminologii. Samodzielnie planują i organizują pracę własną oraz w zespole, podejmują współpracę z ekspertami z różnych specjalności branżowych.

Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji. Dla bloków przedmiotów obieralnych awionika, silniki lotnicze i płatowce: licencja mechanika lotniczego kategorii B1.2, B1.3, L2, L3H, B2L i B2. Dla bloku przedmiotów obieralnych pilotaż: licencja pilota samolotowego liniowego ATPL(A) frozen (szkolenie zintegrowane realizowane łącznie na 1-szym i 2-gim stopniu studiów).

Sposób, w jaki ułatwia się uzyskanie uprawnień zawodowych. Treści dotyczące podstawowego szkolenia teoretycznego dla licencji mechanika lotniczego kategorii B1.2, B1.3, L2, L3H, B2L i B2 są wpisane w program studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka (bloki przedmiotów obieralnych decydują o szkoleniu do odpowiedniej licencji). MTO Politechniki Rzeszowskiej jako Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej PART-147 zajmuje się szkoleniem w zakresie modułów tematycznych obowiązujących do uzyskania ww. licencji mechanika lotniczego. Treści dotyczące licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A) frozen (szkolenie zintegrowane) są wpisane w program studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej dla bloku przedmiotów obieralnych - pilotaż.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w zakresie:

  • awioniki,
  • płatowców,
  • silników lotniczych.
Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Awionika,
  • Pilotaż,
  • Samoloty,
  • Silniki lotnicze,
  • Zarządzanie ruchem lotniczym.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia pierwszego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub studiów drugiego stopnia ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.