Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. Wykazuje się zaawansowaną znajomością zasad mechaniki, projektuje maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent dobiera odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonuje projekty, opracowuje technologię wytwarzania oraz nadzoruje eksploatację urządzeń. Posiada umiejętność pracy zespołowej, koordynowania prac i oceny ich wyników, sprawnie posługuje się technikami informatycznymi. Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami rozszerzonymi w zakresie wybranej grupy przedmiotów obieralnych (specjalności).

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
 • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii
 • Inżynieria odlewnictwa  Inżynieria spawalnictwa
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
 • Napędy mechaniczne
 • Pojazdy samochodowe – Diagnostyka samochodów
 • Pojazdy samochodowe – Samochody
 • Pojazdy samochodowe – Silniki spalinowe
 • Programowanie i automatyzacja obróbki
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia pierwszego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub studiów drugiego stopnia, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.