Lotnictwo i kosmonautyka studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwenci posiadają poszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Wykorzystują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu m.in. mechaniki, projektowania inżynierskiego, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, technologii wytwarzania oraz przedmiotów związanych z lotnictwem. Na zaawansowanym poziomie posługują się metodami pozwalającymi na kreatywne identyfikowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów inżynieryjnych związanych z branżą lotniczą. Absolwenci biegle i efektywnie komunikują się z użyciem specjalistycznej terminologii, także w obcym języku. Samodzielnie planują, organizują i zarządzają pracami zespołu, także o charakterze interdyscyplinarnym. W pogłębionym stopniu zasięgają opinii, analizują, dyskutują, formułują wnioski oraz podejmują szeroką współpracę z ekspertami z różnych specjalności branżowych w celu dobrania najlepszych rozwiązań inżynierskich adekwatnych dla branży lotniczej.

Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji. Dla bloku przedmiotów obieralnych pilotaż: licencja pilota samolotowego liniowego ATPL(A) frozen (szkolenie zintegrowane realizowane łącznie na 1-szym i 2-gim stopniu studiów).

Sposób, w jaki ułatwia się uzyskanie uprawnień zawodowych. Treści dotyczące licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A) frozen (szkolenie zintegrowane) są wpisane w program studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej dla bloku przedmiotów obieralnych - pilotaż.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w zakresie:

  • awioniki,
  • płatowców,
  • silników lotniczych.
Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Awionika,
  • Pilotaż,
  • Samoloty,
  • Silniki lotnicze.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, ewentualnie w szkole doktorskiej.