Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. W pogłębionym stopniu wykazuje się znajomością zasad mechaniki, projektuje maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent biegle i efektywnie dobiera odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonuje projekty, opracowuje technologię wytwarzania oraz nadzoruje eksploatację urządzeń. Dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie planowania i realizowania pracy zespołowej, efektywnie koordynuje prace zespołu i ocenia jego wyniki, posługuje się biegle technikami informatycznymi. Absolwent dysponuje dobrze ugruntowaną i pogłębioną wiedzą oraz umiejętnościami  w zakresie wybranej grupy przedmiotów obieralnych (specjalności).

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
 • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii,
 • Inżynieria medyczna,
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie,
 • Napędy mechaniczne,
 • Organizacja produkcji,
 • Pojazdy samochodowe – Diagnostyka samochodów,
 • Pojazdy samochodowe – Samochody,
 • Pojazdy samochodowe – Silniki spalinowe,
 • Programowanie i automatyzacja obróbki.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, ewentualnie w szkole doktorskiej.