Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne i merytoryczne funkcjonowanie w obszarze finansowo-księgowym przedsiębiorstw i instytucji. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej przedsiębiorstw i instytucji, zarządzania finansami, a także funkcjonowania banków i rynków finansowych.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie finansami
 • metody analizy finansowej
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • funkcjonowanie systemu bankowego
 • rachunki kosztów
 • międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • controlling i audyt finansowy
 • podatki
 • ubezpieczenia
Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw i instytucji
 • biura podatkowe
 • biura rachunkowe
 • Krajowa Administracja Skarbowa - urzędy skarbowe, urzędy celne
 • instytucje finansowe
 • działy odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie
 • firmy audytorskie
 • zakłady ubezpieczeniowe
 • działy controllingowe
Bloki przedmiotów obieralnych (ścieżki kształcenia) na studiach I stopnia:
 • Rachunkowość i podatki
 • Bankowość i rynki kapitałowe