Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ścieżki kształcenia:

  • Bezpieczeństwo lotnicze
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo informacyjne