Finanse i rachunkowość studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość będą samodzielnymi specjalistami zdolnymi do wykonywania różnych funkcji w służbach finansowo-księgowych we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach.

Przekazywana w trakcie studiów wiedza i umiejętności jest ściśle powiązana z praktyką gospodarczą. Drugi stopień studiów Finanse i rachunkowość ma profil praktyczny, dzięki temu w skuteczny sposób przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy na różnych stanowiskach pracy związanych z obszarem finansowo-księgowym przedsiębiorstw i instytucji.

Absolwenci kierunku, poza ogólną wiedzą z nauk ekonomicznych w zakresie finansów i rachunkowości, a także z dyscyplin komplementarnych, zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące identyfikacji, wyceny, ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych, funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i instytucji.

Kluczowe umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa
 • zaawansowana rachunkowość zarządcza i controlling
 • zarządzanie finansami
 • metody analizy finansowej
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • audyt sprawozdań finansowych
 • analiza finansowa
 • rynki finansowe
 • finanse korporacji
Dedykowane zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw i instytucji
 • biura podatkowe
 • biura rachunkowe
 • Krajowa Administracja Skarbowa - urzędy skarbowe, urzędy celne
 • instytucje finansowe
 • działy odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie
 • firmy audytorskie
 • zakłady ubezpieczeniowe
 • działy controllingowe
Bloki przedmiotów obieralnych (ścieżki kształcenia) na studiach II stopnia:
 • Rachunkowość i controlling
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji